Home Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Door lokale handelaars en ondernemers wordt hard gewerkt om te voorkomen dat de positie van hun binnenstad wordt aangetast. Dit gebeurt met afwisselend succes. Binnensteden in Vlaanderen zijn na een inzinking van een aantal jaren op weg om het verloren terrein terug te winnen. Een proces waar KMO-INFO, als overkoepelend digitaal communicatieplatform voor handelaars en ondernemers, haar verantwoordelijkheid in neemt.

De belangenvereniging heeft als doel de economische positie van ondernemers in regio’s en binnensteden structureel te versterken en te dienen als overleg- en informatieplatform over allerlei zaken die relevant zijn voor het functioneren van binnensteden. Door veranderende omgevingsfactoren niet als bedreiging te blijven zien, maar vooral de vertaalslag te maken naar kansen, wil KMO-INFO de hedendaagse complexiteit waar ondernemers mee te maken hebben, inzichtelijk en bespreekbaar maken.

Onze partners zorgen voor een optimale informatievoorziening waar KMO-INFO onder andere door nieuwsbrieven, miniconferenties en themadagen hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast zorgt de KMO-INFO ervoor het belang van een economisch vitale binnenstad bij de politiek en betrokkenen over te brengen.

In elke gemeente of stad in Vlaanderen hebben we een lokale antenne voor ondernemers.