Home Wat is KMO-INFO?

Wat is KMO-INFO?

KMO-INFO is de Vlaamse belangenbehartiger van de zelfstandige in de binnensteden en handelt primair vanuit het belang van de ondernemer.

De volgende 2 doelstellingen staan voor KMO-INFO centraal:

1. Structureel versterken van de positie van ondernemers binnen de steden en gemeenten met name door een Vlaamse lobby en communicatieplatform.

2. Bieden van een digitaal overleg- en informatieplatform voor alle zaken die invloed hebben op het functioneren van het ondernemen in steden en gemeenten.

De organisatie staat ook open voor alle handelsverenigingen of buurtnetwerken van lokale ondernemers.

Enkele voorbeelden van de inzet van de KMO-INFO in de afgelopen jaren:

  • bereikbaarheid van en parkeren in de binnenstad
  • nuancering van het belang van grootschalige perifere ontwikkeling
  • de invloed van internet en de veranderende consument
  • versterken van de veiligheid in de binnenstad

De KMO-INFO bestaat al meer dan 20 jaar uit zo’n 150 lokale kmo-antennes. In 2018 is veel energie gestoken in het opnieuw bepalen van de positie en rol van KMO-INFO en een nieuw digitaal platform. De communicatie met de achterban kwam daardoor meer prominent aan de orde.

De positie van de binnenstad

Het centrum van een gemeente of stad is het meest karakteristieke en levendige deel van een stad of gemeente. Het imago van een gemeente of stad wordt vooral bepaald door de sfeer en het beeld van de binnenstad. Het centrum van een gemeente of stad is tevens een belangrijke ontmoetingsfunctie, daarom is ook het centrum bepalend voor de gehele stad en zorgt ze voor de eigenheid van een gemeente of stad. De economische functies zijn daarbinnen de belangrijkste dragers. De positie van de binnensteden staat onder druk zichtbaar door kortere verblijfsduur en teruglopende bezoekers-aantallen. De weg terug is ingeslagen, maar vergt nog een langdurig en kwetsbaar proces. Een proces dat vraagt om bewaking en sturing. KMO-INFO, als koepel van handelskringen en lokale antennes, is de aangewezen partij om deze rol mee te vervullen in Vlaanderen. KMO-INFO maakt het complexe inzichtelijk, vertaalt theorie naar praktijk, zet een voet tussen de deur waar de positie van de lokale handelaar, zelfstandige of vrij beroeper wordt bedreigd en is intermediair tussen ontwikkelaars en de steden en gemeenten.