Ons land is één plaats gezakt naar de 27ste plaats in de IMD World Competitiveness Index. Het Zwitserse onderwijs- en onderzoeksinstituut beoordeelt landen op de concurrentiekracht van hun economie. Volgens voorzitter Geert Deman, van KMO-INFO is de daling een teken dat ons land moet blijven werken aan een goed ondernemingsklimaat. Tijdens de regeringsonderhandelingen moet dit volgens Deman ook een breekpunt vormen. Partijen die niets willen doen aan de de concurrentiekracht van Vlaanderen en de rest van ons land horen niet aan de regeringstafel. Concurrentiekracht is voor de welvaart van ons land essentieel.

Ons land houdt zich nog goed staande, terwijl de economie in andere EU-landen als Italië en Duitsland stagneert of een pas op de plaats maakt. Door internationale handel profiteert ons land wat van de hogere groei in andere delen van de wereld. Maar het kan zeker beter. Ons buurland Nederland staat op de zesde plaats en Duitsland op de 17de en Frankrijk op de 31ste plaats.  Het moet de ambitie zijn van onze nieuwe regering om op z’n minst in de top 20 te komen.

Volgens KMO-INFO zijn de komende jaren met name het onderwijssysteem en de infrastructuur dé aandachtspunten. Bestaande middelen zijn volgens ons niet voldoende om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en innovatie te garanderen met het oog op onder andere de studentenaantallen. Ook voor investeringen in wegen, klimaat en het openbaar vervoer zijn meer investeringen en slimmer gebruik van privaat kapitaal essentieel om te zorgen dat ons land straks niet vastloopt, aldus Geert Deman.

Ten aanzien van de collectieve lasten en belastingdruk scoort ons land nog steeds consistent in de achterhoede van de IMD-lijst met alle gevolgen voor de koopkracht van mensen. Als we willen dat mensen netto meer in hun portemonnee overhouden, moeten de lasten omlaag, vinden alvast alle ondernemers van ons land.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here