Sinds deze maand hebben zelfstandigen net zoals werknemers ook recht op 10 dagen vaderschapsverlof. Een goede zaak want zo komt het statuut van de zelfstandigen dichter bij dat van de werknemers. De ondernemersorganisatie plaatst daar echter wel een kanttekening bij. Er zijn, volgens NSZ, grotere prioriteiten binnen de verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. Het gebrek aan een volwaardige arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte en het gebrek aan een werkloosheidsuitkering bij stopzetting van de zelfstandige activiteit zijn schrijnender discriminatiepunten ten opzichte van het statuut van de werknemers, zegt NSZ.

NSZ is tevreden dat vanaf vandaag ook zelfstandigen recht hebben op 10 dagen vaderschapsverlof en hiervoor een uitkering ontvangen van 79 euro per dag. Zo kunnen de zelfstandigen iets gemakkelijker werk en privé op elkaar afstemmen en wordt ook een verschil in behandeling met de loontrekkenden weggewerkt. Uit een enquête van NSZ waaraan 535 mannelijke zelfstandigen deelnamen bleek dat 76 procent van hen voorstander is van het opnemen van vaderschapsverlof ook al plaatsen heel wat zelfstandigen er een kanttekening bij. Er zijn, volgens de zelfstandigen, grotere prioriteiten binnen de verbetering van het sociaal statuut van zelfstandigen. Vooral het feit dat de zelfstandigen minstens zeven dagen ziek moeten zijn opdat ze recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is een doorn in het oog van vele ondernemers. “Ziek zijn overkomt je als mens, niet als statuut. Het is dan ook onbegrijpelijk dat een zelfstandige voor een griep van enkele dagen geen euro ziet”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.
Komt nog bij dat de ondernemers zelf maar in zeer uitzonderlijke omstandigheden recht hebben op een soort van werkloosheidsuitkering. Sinds 1 januari 2017 krijgen zelfstandigen weliswaar via het overbruggingsrecht een uitkering (tussen de 1.253,83 euro en 1.566,79 euro per maand, naargelang de gezinslast, en gedurende maximum 12 maanden), maar de voorwaarden hiervoor zijn stringent. Om aanspraak te kunnen maken op die uitkering moet een zelfstandige immers ofwel failliet gaan, ofwel de zaak stopzetten omwille van een natuurramp, brand of allergie, ofwel economisch aan de grond zitten (wat moet blijken uit het feit dat hij een leefloon krijgt, een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen gekregen heeft of minder dan 13.847,39 euro per jaar aan inkomsten gehad heeft). In theorie zouden 148.489 zelfstandigen in hoofdberoep, die zich in 2017 onder de armoededrempel bevonden, gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht maar in werkelijkheid hebben maar een 500-tal ondernemers hierop beroep gedaan.

In afwachting van een eenheidsstatuut zoals minister de Block voorstelt is het belangrijk dat de politici de beperkte middelen op een verstandige manier inzetten. Zolang er nog geen volwaardig sociaal fundament is, is het moeilijk om te denken aan verfraaiingswerken, aldus nog Christine Mattheeuws. De organisatie doet dan ook een warme oproep om aan het begin van de volgende legislatuur goed de plannen uit te denken voor de opbouw van een mooi sociaal statuut dat de vergelijking met dat van de werknemers kan weerstaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here