In het kader van 75 jaar sociale zekerheid organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over verschillende dagen een Forum over ‘De Sociale Zekerheid van de Toekomst’. In dat kader nam het VBO op 30 april deel aan een panelgesprek over de financiële houdbaarheid van het stelsel.

 

Een duurzame sociale zekerheid moet sporen met de draagkracht van de economie, men bouwt geen sociaal paradijs op een economisch kerkhof. De kunst is in te zetten op groei, met de arbeidsmarkt als locomotief: jobcreatie stimuleren door de lasten op arbeid te verlagen en werkzoekenden en inactieven activeren om de vacatures in te vullen. Meer mensen aan het werk betekent meer inkomsten voor de sociale zekerheid en minder uitgaven, want minder uitkeringen te betalen. It’s the labour market, stupid. De arbeidsmarkt is van vitaal belang voor de sociale zekerheid, maar omgekeerd moet de sociale zekerheid de arbeidsmarkt stimuleren. De sociale zekerheid zal activerend zijn, of niet zijn.

Een duurzaam model zet ook in op meerdere pijlers, bijvoorbeeld in de pensioenen, waar de drie pijlers (wettelijk pensioen, sectoraal of ondernemingspensioen en individueel pensioensparen) eigen verantwoordelijkheid integreren en de financiële lasten spreiden over verschillende generaties dankzij de mix van de herverdelings- en de kapitalisatietechniek.

Tot slot gaf het VBO in het panel mee dat ook de uitgaven tegen het licht moeten worden gehouden. Veel uitgaven kunnen trouwens worden vermeden door meer in te zetten op preventie. Dat geldt niet alleen in de gezondheidszorg maar evengoed voor de werkloosheidsverzekering. Zo kan arbeidsmarktrelevante informatie op school helpen bij het maken van een goede studiekeuze in het licht van betere kansen op werk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here