De spanning op de arbeidsmarkt zal niet afnemen – integendeel, de digitalisering zal de krapte nog vergroten. Volgens Willem Vansina, Planning Manager bij de VDAB, moet iedereen worden geholpen om zich om te scholen, en dat betekent niet alleen werkzoekenden.


Jobs die worden aangeboden en gevraagd; sectorale, geografische en functie-indeling … De VDAB (Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding) is een gigantische bron van informatie over de arbeidsmarkt en was dan ook een uitgelezen partner van Agoria in het kader van de studie van de federatie over de impact van de digitalisering (‘Be the change’).

Anticiperen op behoeften

“We zullen de resultaten van de studie verwerken in onze volgende previsionele analyses”, vertelt Willem Vansina. “Dankzij die studie beschikken we over heel concrete informatie m.b.t. de behoeften op de arbeidsmarkt in de komende twaalf jaar. Op die manier kunnen we gaan focussen op de toekomst i.p.v. op de huidige toestand.” Willem Vansina is Planning Manager bij de Vlaamse arbeidsdienst en is verantwoordelijk voor een team van dertien specialisten op het vlak van data over de arbeidsmarkt.

“Een studie zoals die van Agoria biedt ons de mogelijkheid om te anticiperen op de behoeften en om onze opleidingen af te stemmen op de juiste kwalificaties. Het gaat om een denkoefening op lange termijn: om een opleiding van nul af aan op te zetten, moet je rekenen op ca. vijf jaar om het ‘gebouw’ op te trekken en het programma uit te werken.”

Iedereen activeren

“De spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. En alleen werkzoekenden aan het werk krijgen – zo’n 190.000 in Vlaanderen – zal geen soelaas brengen. Sommige werkzoekenden kunnen nl. in het beste geval alleen nog voor de sociale economie worden gemobiliseerd, terwijl andere niet beschikken over de gevraagde competenties, die steeds omvangrijker worden.”

De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding heeft zijn opdracht dan ook verruimd tot “alle Vlamingen helpen om zelf hun carrière uit te bouwen”.  Bijgevolg richt de Dienst zijn inspanningen nu op nieuwe doelgroepen: ‘inactieven’ (jongeren die te vroeg stoppen met school, vrouwen die opnieuw de arbeidsmarkt betreden …), maar ook op álle werknemers, die moeten worden omgeschoold.

Hogere kwalificaties

De paradox van de arbeidsmarkt – de vraag is groot terwijl het aantal werkzoekenden hoog blijft – wordt nog versterkt door het feit dat het gevraagde kwalificatieniveau almaar stijgt. Dat geldt zeker voor wetenschappelijke en technische functies (digital experts, ingenieurs, data analysts …) maar ook, mede door de automatisering, voor lagergekwalificeerde banen, zoals in de horeca. “Waardoor steeds meer mensen achterlopen.”

 “Werknemers moeten er dus bewust van worden gemaakt dat ze voortdurend moeten bijleren om te blijven vooruitgaan/werken in een gedigitaliseerde wereld. Als de ‘actieven’ zich ontwikkelen en doorstromen naar een hoger competentieniveau, dan komen natuurlijk lagergekwalificeerde banen vrij voor bepaalde werkzoekenden.” Willem Vansina benadrukt dat het in eerste instantie uiteraard de ondernemingen zelf zijn die ervoor moeten zorgen dat hun werknemers bijblijven. “Maar wij willen hen stimuleren en instrumenten aanreiken om hen daarbij te helpen. Zo werken we aan een oriëntatietool op basis van artificiële intelligentie, die over enkele maanden klaar zal zijn.”De industriële arbeidsmarkt in Vlaanderen

  • In Vlaanderen werken ca. 336 842 mensen in de industriële sectoren. Ongeveer een op de drie is ouder dan vijftig. De vergrijzing slaat het hardst toe in de metaalsector (36,5%).

  • Dankzij de gunstige conjunctuur werkten er, na jaren van achteruitgang, vorig jaar opnieuw meer mensen in de industrie (+ 1,2%). De sterkste stijgingen werden opgetekend in de fabricage van elektronische en informaticaproducten (+ 3,2%), de fabricage van (elektrische) toestellen en machines (+ 2,1%) en de fabricage van metaalproducten (+ 1,7%).

  • In 2018 ontving de VDAB 41.331 industriële vacatures rechtstreeks van de ondernemingen. In 2014 was dat 17.796. Dat komt neer op een stijging van bijna 150%.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here