LAATSTE ARTIKELEN

Coronacrisis: bijkomende maatregelen om bedrijven te ondersteunen

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits neemt extra maatregelen voor de Vlaamse bedrijven die in financiële moeilijkheden geraken naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor...

Laat uw onderneming indien nodig erkennen als onderneming in moeilijkheden

Inmiddels wordt het Covid-19 coronavirus officieel beschouwd als pandemie en beginnen ook steeds meer bedrijven de economische impact van het virus te voelen. Wanneer een onderneming te maken krijgt met werkgebrek, kunnen de arbeidsovereenkomsten geschorst worden door invoering van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Voor arbeiders volstaat het om aan te tonen dat de normale arbeidsregeling niet kan gehandhaafd worden wegens economische oorzaken....

Coronavirus: Flexibiliteit bij de uitvoering van Federale Overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen. Opgelet! Deze maatregelen zijn momenteel beslissingen van de regering. Ze zullen de komende dagen nog verder geconcretiseerd worden door de verschillende bevoegde...

Coronavirus: Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daarom genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht. De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37...

Coronavirus: Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen...

Coronavirus: Vermindering voorafbetaling voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zijn er extra steunmaatregelen.  Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. 

Coronavirus: Uitstel betaling vennootschapsbelasting en personenbelasting

Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing. Zo vraag je het aan: via dit formulier op de website van de FOD Financiënper mail of per brief te bezorgen, aan:contactpunt = het...

Coronavirus: Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw.  Zo vraag je het aan: via dit formulier op de website van de FOD Financiënper mail of per brief te bezorgen, aan:contactpunt = het Regionaal...

Coronavirus: Betalingsplan BTW

Ook de federale overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen voor bedrijven die hinder ondervinden door het coronavirus. Dat moet zulke ondernemingen meer financiële ademruimte geven en toelaten om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. Zo kan je tot en met 30 juni 2020 btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Je moet wel kunnen...

Coronavirus: Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Kampt je bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kan je voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen.  Wat is het voordeel hiervan? Je kan je schuld aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je...